Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, xalq artisti Siyavuş Kərimi, ustad müəllimləri və bütün yaradıcı istedadlı tələbələri mədəniyyətimizə və incəsənətimizə yüksək səviyyədə layiqincə xidmət etməkdədir. Azərbaycan musiqisinin inkşafında böyük qatqısı olan bu təhsil ocağı adından Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və üzümüzə gələn 2024 cü yeni il münasibəti ilə sizləri itəbrik edirik.