Azərbaycan Milli Konservatoriyasının elmi-təşkilati strukturu:

Elm və yaradıcılıq işləri üzrə Prorektor

Elmi-tədqiqat fəaliyyətinin idarə olunması

– Elmi-metodiki şura.

– “Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi” elmi-təcrübi laboratoriyası

– Səsin tədqiqi” elmi-tədqiqiat laboratoriyası

– Tələbə elmi cəmiyyəti

– Kitabxana

– “Konservatoriya” elmi jurnalı

Elmi-tədqiqat işləri 2 fakültəyə daxil olan 10 kafedrada İxtisas şrifti 6213.01 – Musiqi sənəti istiqaməti üzrə, 1 kafedrada (İctimai elmlər) isə humanitar elmlərin digər sahələri üzrə aparılır .

Yüksək elmi kvalifikasiya üzrə kadr hazırlığının idarə olunması

  • Fəlsəfə doktoru üzrə Doktorantura və dissertantura proqramları üzrə mütəxəssis hazırlığı.
  • Yaradıcılıq fəaliyyətinin idarə olunması

Konsert və yaradıcılıq departamenti

2023-cü il ərzində Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professor-müəllim heyətinin yaradıcılıq və elmi fəaliyyəti aşağıdakı istiqamətlərdə öz əksini tapmışdır.

  1. Elmi-tədqiqat;
  2. Elmimetodiki araşdırmalar, metodik tövsiyələr, dərs vəsaitləri;
  3. Tədris proqramları;
  4. Elmi konfrans və simpoziumlarda iştirak;
  5. Elmi seminar və açıq dərslər;
  6. Elmi iş kimi qəbul edilən müxtəlif alətlər üçün orijinal əsərlər, köçürmələr, işləmələr;
  7. Elmi- praktiki işlər – alətşünaslıq.
  8. Konsert fəaliyyəti.