Azərbaycan Milli Konservatoriyasında
2 fakultə fəaliyyət göstərir:
— “İfaçılıq”
— “Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi”

 • İfaçılıq
 • Tarix nəzəriyyə
 • Fakultənin dekanı – Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Dosent Quliyeva Leyla Zəki qızı

  “İfaçılıq” fakultəsinin tərkibində olan kafedralar:

  1. Solo Oxuma (Xanəndə)

  2. İnstrumental muğam

  3. Xalq çalğı alətləri

  4. Ümumi fortopiano

  5. Solo Oxuma (Milli vokal)

  “Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi” fakultəsinin tərkibində olan kafedralar:

  1. Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi

  2. Xalq çalğı alətlərinin orkestrləşdirilməsi və dirijorluğu

  3. İctimai elmlər

  «İfaçılıq» Fakultəsində xalq çalğı alətləri, milli nəfəs və zərb alətləri həmçinin solo oxuma (xanəndə) ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr tar, kamança, qanun, balaban, fortepiano, və s. alətlərdə mükəmməl ifa edir, xanəndəlik sənətinin sirrlərinə dərindən  öyrənirlər.

  — 1. «Solo Oxuma (xanəndə)» kafedrasında – İxtisas, Vokal ifaçılığı, İfaçılıq təcrübəsi, Kamera konsert oxunuşu, Xüsusi pedaqoji hazırlıq, Muğam üçlüyü, Xanəndə ifaçılığı, Mahnı və romans ifaçılığı, Qaval hazırlığı fənləri;

  — 2. «İnstrumental muğam» kafedrasında İxtisas-muğam, Azərbaycan xalq rəqs musiqisi, Muğam, Müşayiət sinfi, Konsertmeyster sinfi fanləri;

  — 3. «Xalq çalğı alətləri» kafedrasında İxtisas-not, Xüsusi pedaqoji hazırlıq, İfaçılıq təcrübəsi, Kamera ansamblı;

  — 4. «Ümumi fortepiano» kafedrasında Ümumi fortepiano fənni tədris olunur.

 • Fakultənin dekanı: Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Dosent Mirzəyeva Cəmilə Bəşarət qızı

  “Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi” fakultəsində Musiqişünaslıq, dirijorluq, Bəstəkarlıq, Xalq çalğı alətləri, Milli nəfəs və zərb alətləri və Solo oxuma (xanəndə) ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr, musiqişünaslıq elminin tarixini, musiqi nəzəriyyəsini, dirijorluq sənətinin incəliklərini, tarixini, rus, ingilis dillərini və s. öyrənirlər.

  1. “Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasında İxtisas, Solfecio, Milli musiqinin aktual problemləri, XX əsr musiqi tarixi, Müasir musiqi, XX əsr musiqi nəzəriyyəsi, Dissertasiya işi, Səhnə hərəkətlərinin əsasları, Polifoniya, Musiqişünaslığın metodikası, Xüsusi pedoqoji hazırlıq, İxtisas fənninin tədris metodikası, Müasir musiqi texnologiyası, Milli opera sinfi, Xarici musiqi tarixi, Rus musiqi tarixi, Musiqi tarixi, Musiqi əsərlərinin təşkili, Harmoniya, Səs rejisorluğu, Musiqi tənqidi, Musiqi nəzəriyyəsi, Musiqi menecmenti, Art menecmenti, Aktyor sənətinin əsasları fənnləri.

  2. “Milli musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasında İxtisas, Xüsusi pedoqoji hazırlıq, Tədris metodikası, Etnomusiqişünaslıq, Musiqişünaslıq,Muğam,Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları, Folklor nümunələrin təşkili, Şərq xalqlarının şifahi ənənəvi prosessional musiqisi, Milli musiqinin aktual problemləri, İfaçılıq sənəti tarixi, Azərbaycan xalq musiqisinin nota yazılması, Azərbaycan musiqi tarixi, Azərbaycan xalq musiqi yaradıcıları, Mənbəşünaslıq, Musiqi turkoloeziyası fənnləri.

  3. “Xalq çalğı alətlərinin orkestrləşdirilməsi və dirijorluğu” kafedrasında Dirijorluq, Xor sinfi, Alətşünaslıq və simfonik alətlərlə tanışlıq, İxtisas fənninin tədris metodikası, Xor və orkestrlə təcrübə işi, İfaçılıq təcrübəsi , Orkestrləşdirmə, Orkestrləşdirmə və köçüurmə, XÇA partitura oxunuşu, Simfonik və XÇA partitura qiraəti, Xor yazısının əsasları, Aranjeman, Alətşünaslıq və orkestrləşdirmə, Xüsusi pedoqoji hazırlıq, Simfonik orkestr alətlərinin orkestrləşdirilməsi, Simfonik orkestr alətləri və orkestr, XÇA orkestrləşdirmə, Dissertasiya işi.

  4. “İctimai elmlər”kafedrasında Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, İngilis və Rus dilləri, Azərbaycan tarixi, Poetika, İnformatika, Etika, Estetika, İncəsənət tarixi, Ali məktəb pedaqoqikası, Psixalogiya, İdman və bədən tərbiyəsi, Mülki müdafiə fənnləri tədris olunur.