Azərbaycan Milli Konservatoriyasında
2 fakultə fəaliyyət göstərir:
— “İfaçılıq”
— “Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi”

 • İfaçılıq
 • Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi

 • Dekan:

  Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Dosent Quliyeva Leyla Zəki qızı

  “İfaçılıq” fakultəsinin tərkibində olan kafedralar:

  • Milli vokal
  • Muğam (xanəndə)
  • İnstrumental muğam
  • Xalq çalğı alətləri

  «İfaçılıq» Fakultəsində xalq çalğı alətləri, milli nəfəs və zərb alətləri həmçinin xanəndə ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr tar, kamança, qanun, balaban, fortepiano, və digər alətlərdə mükəmməl ifa edir, xanəndəlik sənətinin sirrlərinə dərindən öyrənirlər.

  — 1. «Milli vokal» və «Xanəndə» kafedrasında – İxtisas, Vokal ifaçılığı, İfaçılıq təcrübəsi, Kamera konsert oxunuşu, Xüsusi pedaqoji hazırlıq, Muğam üçlüyü, Xanəndə ifaçılığı, Mahnı və romans ifaçılığı, Qaval hazırlığı fənləri.

  — 2. «İnstrumental muğam» kafedrasında İxtisas-muğam, Azərbaycan xalq rəqs musiqisi, Muğam, Müşayiət sinfi, Konsertmeyster sinfi fanləri.

  — 3. «Xalq çalğı alətləri» kafedrasında İxtisas-not, Xüsusi pedaqoji hazırlıq, İfaçılıq təcrübəsi, Kamera ansamblı.

   

 • Dekan:
  Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Dosent Mirzəyeva Cəmilə Bəşarət qızı

  “Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi” fakultəsinin tərkibində olan kafedralar:

  • Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi
  • Etnomusiqişünaslıq
  • Dirijorluq
  • İctimai elmlər
  • Fortepiano

  “Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi” fakultəsində Musiqişünaslıq, dirijorluq, Bəstəkarlıq, Xalq çalğı alətləri, Milli nəfəs və zərb alətləri və Solo oxuma (xanəndə) ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr, musiqişünaslıq elminin tarixini, musiqi nəzəriyyəsini, dirijorluq sənətinin incəliklərini, tarixini, rus, ingilis dillərini və s. öyrənirlər.

  1. “Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasında bakalavriat üzrə Xarici musiqi tarixi, Azərbaycan xalq mus əsasları, Harmoniya, Musiqişünaslığa giriş, Azərbaycan xalq musuqisi nota yazılması, Solfecio, Polifoniya, İxtisas fənnin tədris metodikası, Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı, Musiqi tənqidi, Azərbaycan musiqi tarixi, Azərbaycan xalq musiqisnin əsasları, Musiqi əsərlərinin təhlili, Xüsusi pedaqoji hazırlıq, Türk xalqların musiqisi, Şərq xalq şifahi ənənəli profil musiqisi, Tarixi musiqişünaslıq, Nəzəri musiqişünaslıq, Muğam, Orkestr üslubu və tarixi, Musiqi tarixi, Musiqi menecmenti, Muasir musiqi, Musiqi forması, Musiqi nəzəriyyəsi, Musiqi nəzəriyyəsnin əsasları və harmoniya, Muğam sənəti, Tədbiqi etnomusiqişünaslıq, Xalq musuiqi quruluşu və xüsusiyyətləri, İfaçılıq sənətinin tarixi, Xarici musiqi tarixi, Aşıq musiqi tarixi və nəzəriyyəsi, 6. Orta əsr musiqi alətəri, Teatr drmaturgiyası fənnləri, magistratura üzrə isə Musiqinin müasir problemləri, Musiqişünaslığın tarixi və metodologiyası, Şərq xalqlarln şifahi ənənli profil musiqisi, Musiqi tədrisinin aktual problemləri, Xalq musiqi nümunələrinin təhlili, Musiqi nəzəriyyəsinin sistemləri, Mənbəşünaslıq, XX əsr musiqi tarixi və nəzəriyyəsi, Musiqi kulturologiyası, Tədqiqat üsulları, Musiqinin janr və üslub nəzəriyyəsi, Milli musiqinin aktual problemləri, Muğam not metodikası, Art menecment, Musiqi akustikası, Musiqi folklor nəzəriyyəsi, Din və musiqi, Sahə araşdırması metodikası, Etnomusiqişünaslığın əsasları, Türk xalqlarının mifologiyası, Xalq musiqisində not metodikası, İnstrumental muğam ifaçılığının metodologiyası, Etnoorqonologiya fənnləri,

  2. “Dirijorluq” kafedrasında Dirijorluq, Xor sinfi, Alətşünaslıq və simfonik alətlərlə tanışlıq, İxtisas fənninin tədris metodikası, Xor və orkestrlə təcrübə işi, İfaçılıq təcrübəsi , Orkestrləşdirmə, Orkestrləşdirmə və köçüurmə, XÇA partitura oxunuşu, Simfonik və XÇA partitura qiraəti, Xor yazısının əsasları, Aranjeman, Alətşünaslıq və orkestrləşdirmə, Xüsusi pedoqoji hazırlıq, Simfonik orkestr alətlərinin orkestrləşdirilməsi, Simfonik orkestr alətləri və orkestr, XÇA orkestrləşdirmə, Dissertasiya işi.

  3. “İctimai elmlər” kafedrasında Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, İngilis və Rus dilləri, Azərbaycan tarixi, Poetika, İnformatika, Etika, Estetika, İncəsənət tarixi, Ali məktəb pedaqoqikası, Psixalogiya, İdman və bədən tərbiyəsi, Mülki müdafiə fənnləri tədris olunur.

  4. «Fortepiano» kafedrasında fortepiano fənni tədris olunur.

  5. «Etnomusiqişünaslıq» kafedrasında ənənəvi musiqi araşdırılır, öyrənilir və tədris olunur.