Ceyran Mahmudova
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Sevil Fərhadova
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Faiq Nağıyev
Bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi, dosent

Fəxrəddin Baxşəliyev
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Sərdar Fərəcov
Bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi

Eldar Mansurov
Bəstəkar, xalq artisti

Cəmilə Həsənova
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Məmmədağa Umudov
Əməkdar incəsənət xadimi, professor

Firudin Qurbansoy
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ramiz Əzizov
Əməkdar müəllim, professor

Malik Mansurov
Əməkdar artist, dosent