Arxiv şöbəsinin rəhbəri : Vüsalə Mustafayevə Zəkəriyyə qızi

 

 

 

 

 

 

Arxiv, buradakı sənədlərin formalaşdırılması, mühafizəsi və istifadəsini təşkil edir, arxiv informasiyasının toplanılması, işlənib qaydaya salınması, artırılması, saxlanıması, axtarılması və yazılmasında iştirak edir, arxiv arayışlarını hazırlayır və aidiyyəti üzrə təqdim edir və ya göndərir.