ƏZİZ DOSTLAR!
AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASININ RƏHBƏRLİYİ BÜTÜN TƏLƏBƏ VƏ MÜƏLLİM HEYƏTİMİZİ, ELƏCƏ DƏ BÜTÜN AZƏRBAYCAN XALQINI QARŞIDAN GƏLƏN “YENİ İL” VƏ “DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİYİ GÜNÜ” MÜNASİBƏTİ İLƏ TƏBRİK EDİR! 2015-Cİ İL HAMIYA UĞUR GƏTİRSİN! BAYRAMINIZ MÜBARƏK!