• Muğam (xanəndə)
 • Milli vokal kafedrası
 • İnstrumental muğam
 • Xalq çalğı alətləri
 • “Muğam (xanəndə)” kafedrası

  Kafedra müdiri: Xalq artisti, professor Babayev Arif İmran oğlu 

   Azərbaycan Milli Konservatoriyası yarandığı gündən “Muğam (xanəndə)” kafedrası fəaliyyətə başlamışdır. Respublikanın xalq artisti, professor, şöhrət və istiqlal ordenli Babayev Arif İmran oğlu kafedraya rəhbərlik edir.

  “Muğam (xanəndə)” kafedrası yarandığı gündən “İxtisas” fənni üzrə xüsusi tədris proqramı tərtib edilmişdir. Proqramın müəllifi A.Babayevdir. “Muğam (xanəndə)” kafedrası “İxtisas” fənni uzrə proqram əsasında tədrisinə davam edir.

  Kafedrada tədris olunan fənnlər;

  Bakalavr

  • Xanəndə ifaçılığı
  • Qaval ifaçılığı
  • İxtisas fənnin tədris metodikası
  • Rəqs
  • Xüsusi pedaqoji hazırlıq
  • İfaçılıq təcrübəsi
  • Pedaqoji təcrübə
  • Əsas musiqi aləti və onun tədrisi metodikası
  • Milli vokal tələbələrə “Muğam”
  • Opera sinfi
  • Səhnə hərəkətlərinin əsasları
  • Aktyor sənətinin əsasları və nitq mədəniyyəti

  Magistratura

  • İxtisas (muğam ifaçılığı)
  • Muğamın poetik əsasları (muğamda əruz)
  • Qaval ifaçılığının tədris metodikası
  • Rejissorla iş
  • Diplomqabağı yaradıcılıq təcrübəsi
  • Magistr yaradıcılıq işinin hazırlanması və müdafiəsi (təqdimat)
  • Pedaqoji təcrübə

  Hazırlıq

  • Muğam

  “Muğam (xanəndə)” kafedrasının professor və müəllim heyəti tanınmış xanəndələrdən ibarətdir. Kafedranın müəllimləri və tələbələri Azərbaycan muğam sənətini beynəlxalq aləmdə layiqincə təmsil edirlər. “Xanəndə” kafedrası üzrə təhsil alan tələbələr 2005-ci ildən başlayaraq müsabiqələrdə iştirak edirlər. Bu tələbələrin əksəriyyəti beynəlxalq və respublika müsabiqələrinin laureatlarıdır. Milli musiqimizi və muğamlarımızı çox yüksək səviyyədə bütün dünyada təqdim edərək nailiyyətlər əldə edirlər.

  Kafedra üzrə 20 professor-müəllim və 19 nəfər konsertmeyster heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

 • “Milli vokal” kafedrası

  Kafedra müdiri: Xalq artisti, professor Zeynalov Azər Zeynalabdin oğlu

  Milli vokal kafedrası 21 sentyabr 2016-cı ildə fəailiyyətə başlamışdır.

  Kafedrada tədris olunan fənnlər:

  Bakalavr

  • Azərbaycan estrada-caz musiqisinin tarixi və təhlili
  • Estrada ifaçılığı
  • Estrada populyar və caz musiqisinin təhlili və nəzəriyyəsi
  • Xüsusi pedaqoji hazırlıq
  • İfaçılıq təcrübəsi
  • İxtisasın tədrisi metodikası
  • Kamera konsert oxuması
  • Milli vokal ifaçılığı
  • Muğam
  • Müzikl tarixi
  • Pedaqoji təcrübə
  • Vokal ansamblı
  • Vokal və onun tədris metodikası

  Magistratura

  • Kamera sinfi
  • Milli vokal sənətinin müasir istiqamətləri
  • Pedaqoji təcrübə

  “Milli vokal” kafedrası üzrə 20 professor-müəllim və 16 nəfər konsertmeyster heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

 • “İnstrumental muğam” Kafedrası

  Kafedra müdiri: Professor, sənətşünaslıq namizədi, əməkdar müəllim Mansurov Malik Məmməd oğlu

  “İnstrumental muğam” kafedrası 2004-cü ildə rektor Siyavuş Kəriminin təklifi ilə Elmi Şurada baxılmış və təsdiq olunaraq, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tədris planına daxil edilmişdir. 2004-cü ilə qədər isə “Muğam” bir fənn olaraq “Muğam-xanəndə” kafedrasının tərkibində tədris planına uyğun olaraq tədris olunurdu. Göstərilən tarixdən müstəqil kafedra olaraq fəaliyyətə başlayanda tədris planında “Muğam” və “Konsertmeyster sinifi “ kimi fənlər tədris olunurdu.

  Kafedrada tədris olunan fənnlər:

  • İxisas-muğam
  • İnstrumental muğam
  • Müşayiət sinifi
  • Azərbaycan xalq rəqs musiqisi
  • İnstrumental muğam ifaçılığı
  • İnstrumental muğam ifaçılığı 3
  • İnstrumental muğam ifaçılığı metodologiyası

  “İnstrumental muğam” kafedrası üzrə 32 nəfər professor-müəllim heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

 • “Xalq çalğı alətləri” kafedrası

  Kafedra müdiri: Professor Əzizov Ramiz Mahmud oğlu

  Hal-hazırda Azərbaycan Milli konservatoriyasında fəaliyyət göstərən səkkiz kafedradan biri də “Xalq çalğı alətləri” kafedrasıdır. Kafedrada 38 müəllim fəaliyyət göstərir. Bu müəllimlər tar, kamança, qanun və milli nəfəs alətləri üzrə not-ixtisas fənnləri ilə yanaşı kamera ansamblı, xüsusi pedaqoji hazırlıq, ixtisas fənninin tədrisi metodikası kimi fənnləri də tədris edirlər.

  Kafedrada tədris olunan fənnlər:

  Bakalavr 

  • Əlavə musiqi aləti
  • Əsas musiqi aləti və onun tədris metodikası
  • Xüsusi pedaqoji hazırlıq
  • İfaçılıq təcrübəsi
  • İxtisas fənninin tədris metodikası
  • İxtisas (not ifaçılığı)
  • Kamera ansamblı
  • Konsertmeyster sinfi və ansambl
  • Musiqinin tədrisi metodikası
  • Pedaqoji təcrübə

  Magistratura 

  • Ansambl
  • Xalq çalğı alətlərində not ifaçılığının müasir istiqamətləri
  • İxtisas (not ifaçılığı)

  Hazırlıq 

  • İxtisas (not ifaçılığı – tar, kamança, qanun, saz)
  • Nağara

  Kafedra üzvləri daim imtahan və konsert proqramlarının yenilənməsi üzərində çalışaraq Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının əsərlərini tar, kamança, qanun və balaban alətləri üçün işləyərək dərs vəsaitləri kimi nəşr etdirirlər.

  Bundan başqa kafedra üzvlərinin bu və ya digər mövzuda monoqrafiyaları, metodik tövsiyyələri, müxtəlif elmi jurnallarda və konfrans materiallarında çap olunmuş çoxlu sayda məqalə və tezisləri var.

  “Xalq çalğı alətləri” kafedrası üzrə 31 professor-müəllim və 26 nəfər konsertmeyster heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

 • Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi
 • Dirijorluq
 • İctimai elmlər
 • Fortepiano
 • Etnomusiqişünaslıq
 • “Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrası.

  Kafedra müdiri: Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq namizədi, professor Quliyev Akif Nüsrət oğlu

  Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasında 31 fənn tədris olunur. Bütün fənnlər üzrə proqramlar yazılmış və Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Kafedra müəllimləri tərəfindən bir çox dərslik, dərs vəsaiti, metodiki tövsiyələr yazılmışdır. Kafedrada tədris olunan fənnlər aşağıdakılardır:

  Kafedrada tədris olunan fənnlər;

  Bakalavr

  • Aşıq musiqi tarixi və nəzəriyyəsi
  • Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları
  • Azərbaycan xalq musuqisinin nota yazılması
  • Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı
  • Azərbaycan musiqi tarixi
  • Harmoniya
  • Xalq musuiqi quruluşu və xüsusiyyətləri
  • Xarici musiqi tarixi
  • Xüsusi pedaqoji hazırlıq
  • İfaçılıq sənətinin tarixi
  • İxtisas fənnin tədris metodikası
  • Muasir musiqi
  • Muğam
  • Muğam sənəti
  • Musiqi forması
  • Musiqi əsərlərinin təhlili
  • Musiqişünaslığa giriş
  • Musiqi menecmenti
  • Musiqi nəzəriyyəsi
  • Musiqi nəzəriyyəsnin əsasları və harmoniya
  • Musiqi tarixi
  • Musiqi tənqidi
  • Nəzəri musiqişünaslıq
  • Orta əsr musiqi alətəri
  • Orkestr üslubu və tarixi
  • Polifoniya
  • Solfecio
  • Şərq xalq şifahi ənənəli profil musiqisi
  • Tarixi musiqişünaslıq
  • Teatr drmaturgiyası fənnləri
  • Tədbiqi etnomusiqişünaslıq
  • Türk xalqların musiqisi

  Magistratura

  • Art menecment
  • Din və musiqi
  • Etnomusiqişünaslığın əsasları
  • Etnoorqonologiya
  • Xalq musiqi nümunələrinin təhlili
  • Xalq musiqisində not metodikası
  • İnstrumental muğam ifaçılığının metodologiyası
  • Mənbəşünaslıq
  • Milli musiqinin aktual problemləri
  • Muğam not metodikası
  • Musiqi akustikası
  • Musiqi folklor nəzəriyyəsi
  • Musiqinin janr və üslub nəzəriyyəsi
  • Musiqi kulturologiyası
  • Musiqinin müasir problemləri
  • Musiqi nəzəriyyəsinin sistemləri
  • Musiqişünaslığın tarixi və metodologiyası
  • Sahə araşdırması metodikası
  • Şərq xalqlarln şifahi ənənli profil musiqisi
  • Tədqiqat üsulları
  • Türk xalqlarının mifologiyası
  • XX əsr musiqi tarixi və nəzəriyyəsi

  “Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrası üzrə 26 nəfər professor-müəllim heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

 • “Dirijorluq” kafedrası

  Kafedra müdiri: Dosent Zalıyeva Leyla Təhməz qızı 

  Məhz Azərbaycan Milli Konservatoriyasında 2005-ci ildə müstəqil bir fənn kimi Dirijorluq ixtisası tədris olunmağa başladı və artıq bu fənn üzrə təhsil alan tələbələr simfonik orkestr, xalq çalğı alətləri orkestri və xor haqqında hərtərəfli biliklərə yiyələnirlər.

  Kafedrada tədris olunan fənnlər:

  • Alətşünaslıq
  • Alətşünaslıq və orkestrləşdirmə
  • Aranjeman
  • Bəstəkarlıq
  • Bəstəkarlığın müasir istiqamətləri
  • Dirijorluq
  • Dirijorluğun müasir istiqamətləri
  • Dirijorluq və onun tədrisi metodikası
  • Folklor musiqisinin toplanması
  • Xalq çalğı alətlərində partitura oxunuşu
  • Xalq musiqisinin təhlili
  • Xor
  • Xorşünaslıq
  • Xor aranjemanı
  • Xor sinifi
  • Xor və orkestrlə təcrübə işi
  • Xor yazısının əsasları
  • Xüsusi pedaqoji hazırlıq
  • İxtisas bəstəkarlıq
  • İxtisas dirijorluq
  • İxtisas fənninin tədris metodikası
  • Müasir bəstəkarlıq texnologiyası
  • Müasir musiqinin aranjemanı
  • Müasir musiqi texnologiyası
  • Orkestrləşdirmə
  • Orkestr sinfi
  • Orkestr tarixi
  • Orkestr üslubu tarixi
  • Orkestr və xor əsərlərinin təhlili
  • Partitura qiraəti
  • Partitura oxunuşu
  • Səs rejissorluğu
  • Səs rejissorluğunun əsasları
  • Simfonik alətlərlə tanışlıq və köçürmə
  • Simfonik və Xalq çalğı alətləri  orkestrinin partitura qiraəti

  “Xalq çalğı alətlərinin orkestrləşdirilməsi və dirijorluğu” kafedrası üzrə 25 nəfər professor-müəllim heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

   

 • “İctimai Elmlər” kafedrası

  Kafedra müdiri: Filalogiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qurbanov Firudin Əliağa oğlu

  İctimai elmlər kafedrası Milli Konservatoriya yaranan gündən fəaliyyət göstərir.

  Kafedrada tədris olunan fənnlər:

  Bakalavr

  • Azərbaycan dili
  • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
  • Azərbaycan ədəbiyyatı
  • Azərbaycan ədəbiyyatı və nəzəriyyəsi
  • Azərbaycan tarixi
  • Coğrafiya
  • Fəlsəfə
  • Xarici dil (ingilis dili, italiyan dili, rus dili)
  • İnformatika
  • Pedaqogika
  • Psixologiya
  • Multikulturalizm
  • Mülki müdafiə
  • Mülki müdafiə (tibbi biliklər)
  • Yaradıcılıq psixologiyası

  Magistratura

  • Ali məktəb pedaqogikası
  • Azərbaycan multikulturalizmi
  • Xarici dil  (italyan dili, ingilis dili)
  • Muğam mətnlərinin dili
  • Kompüter texnologiyası
  • Yaradıcılıq psixologiyası

  Fənlər tədris olunarkən Konservatoriyanın profilinə uyğun problemlərə xüsusi önəm verilir. Ali musiqi məktəblərində ilk dəfə olaraq bu kafedrada Musiqi fəlsəfəsi, Musiqi psixologiyası, Musiqiçilərin idman təmrinləri, tarix boyu Azərbaycan xalq musiqiçilərinin həyat və yaradıcılığı məsələləri ədəbiyyat, dil, tarix, Etika və Estetika dərslərində əks olunmuşdur.

  “İctimai Elmlər” kafedrası üzrə 6 nəfər professor-müəllim heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

 • “Fortepiano” kafedrası

  Kafedra müdiri: Dosent, Əməkdar müəllim Abdinzadə Firuz Zeynal oğlu

  Azərbaycan Milli Konservatoriyasının “Fortepiano” kafedrası 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir. Kafedranın professor-müəllim heyəti zəngin pedaqoji təcrübəyə sahib, fənnin tədrisi metodikasının təkminləşdirilməsində xüsusi rolu olan incəsənət xadimlərindən ibarətdir.

  Bu kafedra müəllimlərinin ilkin vəzifəsi, tələbənin hazırlıq səviyyəsini düzgün müəyyənləşdirməkdən, potensial imkanlarını qabaqcadan görməkdən və müxtəlif ixtisaslı musiqiçilərin mükəmməl peşəkar fəaliyyəti üçün vacib olan piano vərdişlərinin tərbiyələndirilməsindən ibarətdir.

  Kafedrada tədris olunan fənlər;

  • Əlavə musiqi aləti
  • Əsas musiqi aləti və onun tədrisi metodikası
  • Konsertmeyster sinifi və ansanbl
  • Ümumi fortepiano

  Tələbələrlə aparılan işin istiqaməti, onların gələcək peşəkar fəaliyyətinin xüsusiyyətləri ilə şərtləşir. “Fortepiano” sinifi üzrə dərslər tədris və tərbiyə işinin əsas formalarından biridir. Fortepiano sinifi üzrə müəllimin üzərinə tələbənin musiqi inkişafı və onun mənəvi dünyagörüşünün formalaşdırılması kimi məsuliyyətli vəzifə düşür.

  “Fortepiano” kafedrası üzrə 21 nəfər professor-müəllim heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

 • “Etnomusiqişünaslıq” kafedrası.

  Kafedra müdiri: Dosent Jalə Qulamova