Siyavuş Kərimi
Rektor, xalq artisti, professor

Malik Quliyev
Tədris işləri üzrə prorektor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor, əməkdar müəllim

Lalə Hüseynova
Elmi işlər üzrə prorektor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

Rəna Məmmədova
AMEA-nın müxbir üzvü, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Ülkər Əliyeva
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Abbasqulu Nəcəfzadə
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Sənubər Bağırova
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, əməkdar incəsənət xadimi

Zümrüd Dadaşzadə
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor, əməkdar incəsənət xadimi

Fəttah Xalıqzadə
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor, əməkdar incəsənət xadimi

Faroqat Əzizi
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor, Tacikistan

Gültəkin Şamilli
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, Rusiya, Dövlət İncəsənət İnstitutunun aparıcı elmi işçisi

Uğur Alpaqut
Professor Dr., Bolu Abant, Izzet Baysal University, Türkiyə

Saule Uteqaliyeva
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor, Qazaxıstan, Kurmanqazı ad. Qazax Dövlət Konservatoriyası

Violetta Yunusova
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor, Rusiya, Moskva Dövlət Konservatoriyası

Kamilə Dadaşzadə
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent