Muğam Kafedrası (xanəndə)

Kafedra Müdiri Mənsum İbrahimov

Xalq artisti.

Muğam(xanəndə)” kafedrasının əsas professor-müəllim heyyəti

2023-2024-cü il

 

 1. Babayev Arif İmran oğ –Xalq artisti, professor
 2. Qasımov Alim Həmzə oğ- Xalq artisti, professor
 3. İbrahimov Mənsum İsrafil oğ.- Kafedra müdürü ,Xalq artisti, professor
 4. Teymurova Nəzakət Xosrov q.- Xalq artisti, professor
 5. Bayramova Aygün Əliqulu q.- Xalq artisti,dosent
 6. Əliyeva Gülüstan Həmzə q. – Əməkdar artist, Sən.üz.fəl.doktoru, dosent
 7. Məlikov Aqil Qədeşbala oğ.- Əməkdar İncəsənət Xadimi, Baş müəllim  
 8. Abbasov Qəzənfər Nəcəfqulu oğ. – Baş müəllim,Əməkdar Müəllim.
 9. Məmmədov Fehruz Əmirxan oğ.- Əməkdar artist, Baş müəllim
 10. Nəbizadə Zabit Gülxan oğ- Xalq artisti, Baş müəllim
 11. Abdullayev Cabir Əli oğ.- Əməkdar artist, müəllim
 12. Niftəliyev Babək Muğan oğlu – Əməkdar artist, müəllim
 13. Salah Mahmud Ağarəhim oğ – Baş müəllim
 14. Əliyev Vüqar Əsədxan oğ- Baş müəllim
 15. Bayramov Təyyar Allahverdi oğlu- Baş müəllim, dosent
 16. İbayev Səbuhi Tahir oğlu- Əməkdar artist, müəllim
 17. Vəliyeva Bəyimxanım Ənvər qızı – Əməkdar artist, Sən.üz.fəl.doktoru ,dosent
 18. Hüseynov Ehiram Bahadur oğlu- Əməkdar artist, müəllim
 19. Quliyev Hafiz Məhərrəm oğlu- Əməkdar İncəsənət Xadimi, dosent
 20. İsmayılova Zülfiyyə Ənvər qızı- Sən.üz.fəl.doktoru ,müəllim
 21. Verdiyeva Mətanət Saday qızı- müəllim
 22. Hüseynova Nuriyyə İsmayıl qızı- Əməkdar artist, müəllim
 23. Əhmədov İlkin Qənbər oğlu- Əməkdar artist, müəllim
 24. Zeynalov Elnur Əli oğlu- Əməkdar artist, müəlllim
 25. Məhərrəmova Aytən Əhliman qızı- müəllim

“Muğam” (xanəndə)

Kafedrasının müdiri, X/a., professor                                                                    M.İ.İbrahimov

 

 

Muğam(xanəndə)” kafedrasının konsertmeyster heyyəti

2023-2024-cü il

 1. İsmayılov İlhamiz Yunis oğlu
 2. Müslumov Rüstəm Möhlət oğlu
 3. Fərhadov Pərviz Alastan oğlu
 4. İbrahimov Rəşad Qəşəm oğlu əvəzçi
 5. Əliyev Mərkəz Xudayar oğlu
 6. Rəhimov Valeh İslam oğlu  əvəzçi
 7. Nağıyev Elçin Ağaşirin oğlu əvəzçi
 8. Bəhramlı Emin Tərxan oğlu
 9. Salahov Saleh Elçin oğlu
 10. Abbasov SəlimVaqif oğlu
 11. Hüseynov Anar Cəmil oğlu
 12. İsgəndərov Əfqan Teymr oğlu
 13. Mirzəli Sevinc Şahin qızı
 14. Qədirov Tural Əli oğlu
 15. Məmmədzadə İqbal Zakir oğlu
 16. Yusubov Təbriz İsabala oğlu
 17. Babayev Fərid Əbülfət oğlu
 18. Niftəliyev Altay Mirağa oğlu

“Muğam” (xanəndə)

Kafedrasının müdiri, X/a., professor                                                                    M.İ.İbrahimov

                                          

Etnomusiqişünaslıq Kafedrası 

Kafedra Müdiri  sənətşünaslıq üzə fəlsəfə doktoru.

 Jalə Qulamova 

Azərbycan Milli Konseravtoriyası

“Etnomusiqişünslıq”  kafedrası

Məlum olduğu kimi Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 2000-ci ildə Ulu Öndər H.Əliyevin sərəncamı ilə təsis edilməsi Respublikamızında musiqi təhsilinin inkişafında olduqca əlamətdar bir hadisə oldu. Müəllim, musiqişünas və ifaçıların qarşısında açılan böyük perspektivləri həyata keçirmək onlardan gərgin əmək, istedad və bacarıq tələb edir. Bu çətin və şərəfli vəzifənin yerinə yetirilməsində “Milli musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasının üzərinə xüsusi məsuliyyət düşür. Bu da keçmiş sovet rejimində yığılıb qalmış bir çox problemlərin həlli ilə bağlı idi. 2021-ci idə isə “Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrası iki yerə bölünərək yeni “Etnomusiqişünaslıq” kafedrası yarandı. Bu kafedranın əsas məqsədi:

 1. Şifahi ənənəli xalq və professional Azərbaycan musiqi janrlarının tədqiqi və tədrisi
 • xalq mahnı və rəqs yaradıcılığı, aşıq musiqisi, klassik muğamlar, onların tarixi, nəzəriyyəsi, estetikası və fəlsəfəsi.
 • alətşünaslıq, etnomusiqişünaslıq
 • ifaçılığın praktiki və nəzəri-metodiki vəzifələri
 • klassik musiqi formalarının məniməsnilməsi və milli zəmində yeni janrlarda zənginləşməsi

Göstərilən istiqamətlər üzrə kafedramızda elmi-metodiki işlər yerinə yetirilir, milli musiqinin tarixi və nəzəri məsələlərinə, habelə bölgələrimizin folklor ənənələri mövzusunda bakalavr buraxılış işləri və magistr dissertasiyaları yazılır.

Bir sıra kafedra üzvlərinin beynəlxalq miqyasda fəaliyyət göstərmək səyləri, şübhəsiz ki, təqdir olunmalıdır (Məsələn, F.Xalıqzadə, A.Nəcəfzafə L.Hüseynova F.Baxşəliyev, J.Qulamova və s.).

       

          Azərbycan Milli Konseravtoriyasının “Etnomusiqişünaslıq” kafedrası öz işini tədris planına əsasən və kafedra iclasında təsdiq olunmuş plan əsasında qurmuşdur.

  2023-2024-cü tədris ilində kafedramızın əməkdaşları – kafedra müdiri (sən üzrə fəl. dokt., professor), 2 laborant, professor-müəllim heyəti isə ştat cədvəli üzrə 12 müəllimdən ibarət olmuşdur. Bunlardan 1 elmlər doktoru, 6 fəlsəfə doktoru. 1 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 1 dosent, 4 Ə.İ.X., 5 professor ( 3 AMK-nın professoru), 4 baş müəllim , 2 müəllim olmaqla 12 nəfədən ibarətdir.

  Tədris ili ərzində kafedrada hər ay kafedra iclasları keçirilir və müvafiq qərarlar çıxarılır. “Etnomusiqişünaslıq” kafedrası elmi-metodik işləri vaxtında yerinə yetirir. Kafedra müəllimlərinin fəaliyyəti, tədris-pedaqoji və metodoloji işi, eləcə də tələbələr üçün tədris-metodik vəsaitlərin yaradılması davam edir.

İl ərzində kafedranın müəllimləri elmi işlərin üzərində çalışırlar, eyni zamanda 3 il ərzində yenilənmiş tədris planına uyğun olaraq bir sıra müəllimlərimiz yeni fənn proqramlarının üzərində çalışaraq, onları nəşr etdiriblər.

 

Kafedrada aşağıda adları çəkilən fənlər tədris olunur:

 1. Bakalavr pilləsi üçün fənnlər:

Musiqi müəllimliyi

 • Buraxılış işi
 • “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”
 • “Azərbaycan musiqi tarixi”

 

Musiqişünaslıq

 • “Buraxılış işi”,
 • “Folklor musiqisinin toplanması”
 • “Etnomusiqişünaslığa giriş”
 • “Türk xalqlarının musiqisi”
 • “Azərbaycan musiqi tarixi”
 • “Etnomusiqişünaslığın əsasları”
 • “Sahə araşdırmaları metodologyası”
 • “Pedaqoji təcrübə”
 • “Muğam”
 • “Azərbaycan xalq musiqisinin nota yazılması”
 • “Şərq xalqlarının şifahi ənənəli professionalmusiqisi”,
 • “İxtisas fənninin tədrisi metodikası”
 • “Muğam sənəti”
 • “Xüsusi pedaqoji hazırlıq”
 • Tətbiqi etnomusiqişünaslıq”

 

dirijor+bəstəkarlıq

 • “Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı”
 • “Xalq musiqisinin təhlili”
 • “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”

 

Bəstəkarlıq

 • “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”,
 • “Muğam”
 • “Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı”

 

Dirijor

22) “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”

23) “Azərbaycan musiqi tarixi”

   

Xanəndəlik

21)“Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları və yaradıcılığı”

 

Milli vokal+xanəndəlik

 • “Azərbaycan musiqi tarixi”

 

Populyar musiqi və caz ifaçılığı

             23) “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları və yaradıcılığı”

             24) “Azərbaycan musiqi tarixi”

 

İnstrumental ifaşılıq (saz)

              24)  “Aşıq sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi”

              25) “Türkdilli xalqların epik yaradıcılığı”

              26) “Azərbaycan musiqi tarixi”

 

İnstrumental ifaçılıq (Fortepiano)

              25) “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”

 

Xanəndə+Milli vokal+estrada

 • Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları və yaradıcılığı”
 • “Etnoorqomologiya”

 

Solo oxuma və milli vokal

 • “İfçılıq sənəti tarixi”

 

XÇA (saz)

 • “Türkdilli xalqların epik yaradıcılığı”
 • “Regional aşıq sənəti”

 

İnstrumental ifaçılıq-populyar musiqi+caz ifaçılıq

30) “Azərbaycan musiqi tarixi”

 

 

 

 

  Magistr pilləsi üçün fənnlər:

 

Etnomusiqişünaslıq ixtisası üçün

 • Xalq musiqisinin notlaşdırılması metodikası”,
 • “Türk xalqlrının mifologiyası”
 • Etnomusiqişünaslığın əsasları”
 • “Sahə araşdırmaları metodikası”
 • “Mənbəşünaslıq”,
 • “Dissertasiya işi”

 

Etnomusiqişünaslıq+musiqi nəzəriyyəsi

 • “Xalq musiqi nümunələrinin təhlili”,

5)“Musiqinin müasir problemləri”   

 

  Etnomusiqişünaslıq+musiqi nəzəriyyəsi+musiqi tarixi

 • “Şərq xalqlarının şifahi ənənəli professional musiqisi”
 • “Milli musiqinin aktual problemlri”
 • “Musiqi folklor nəzəriyyəsi”
 • “Tədqiqat üsulları”
 • “Dissertasiya işi”.
 • “Elmi tədqiqat təcrübəsi”
 • “Elmi pedaqoji təcrübə”

Musiqi nəzəriyyəsi+musiqi tarixi

 • “Muğamın notlaşdırılması metodikası”

Etnomusiqişünaslıq+Musiqi tarixi

 • “Musiqi folklorunun nəzəriyyəsi”

Xanəndəlik (solo oxuma)

 “Vokal sənətinin müasir istiqamətləri”  

XÇA+milli vokal+xanəndə

“Etnoorqanologiya”

 

Kafedra müəllimlərinin hər semestr ərzində mütəmadi olaraq açıq dərsləri keçirilir. Musiqişünas tələbələr musiqi saatlarında və AMK-da təşkil olunan konfranslada fəal iştirak edirlər.

 Eyni zamanda kafedranın bütün müəllimləri mütəmadi olaraq öz elmi məqaləlri ilə həm Respublika, həm də xaricdə Beynəlxalq konfranslarda, simpoziumlarda, seminarda  iştirak edirlər.

2023-2024-cü tədris ilinin başlanğıcında bəzi müəllimlərimizin yeni dərs vəsaitləri işıq üzü görüb.

Bunlardan kafedranın müdiri, sənətşünaslıq üzə fəlsəfə doktoru, professor Qulamova Jalə Elman qızının 2 dərs vəsaiti : (1. “Yaxın və Orta Şərq xalqlarının musiqi mədəniyyəti”. Dərs vəsaitirBakı, “Class Print”, 2023, 244 səh. 2. “Uzaq Şərq xalqlarının musiqi mədəniyyəti”. Bakı, “Class Print”, 2023, 128 səh.) və 1 broşür – Vasif Allahverdiyev. Broşür. Bakı, “Renessans-A”, 2023, 39 s.nəşr olunmuşdur.

 

Kafedanın professoru, sənətşünaslıq üzə fəlsəfə doktoru, Ə.İ.X. Lalə Hüseynovanın “Türk xalqlarının musiqisi”. Ali musiqi məktəbləri üçün dərs vəsaiti. Bakı, “Afpoliqraf”, 2023, 176 s.

 

 • Kafedranın professoru, Əməkdar incəsənt xadimi Nağıyev Faiq Həbiboğlunun “Ciddi üslublu bir və iki səsli kontrapunkt”. Dərs vəsaiti. Bakı, ADMİU, 2023, 148