“Milli musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasının müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, musiqiçi Fəxrəddin Salim (Baxşəliyev)in “Mistik-sufi dünyagörüşü ilə milli musiqin janrlarının tarixi və nəzəri əlaqə prinsipləri” mövzusunda elmi seminar keçirildi.