NÖMRƏNİ HAZIRLADI:

Baş redaktor
Lalə Hüseynova
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

Baş redaktorun müavini
Ülkər Əliyeva
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Məsul redaktor və saytın administratoru:
Gülnarə Manafova

Redaktor:
Fazilə Nəbiyeva
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

Operator:
Gülnar Rzayeva

Dizayn:
Gülnarə Rəfiq

Ünvan: Az 1073, Bakı ş.
Ələsgər Ələkbərov 7