Azərbaycan Milli Konservatoriyasında imtahan sessiyası 03 iyundan -05 iyul 2013 cü il tarixinə qədər davam edəcək.
Dövlət imtahanları aşağıdakı tarixlərdə “Muğam Mərkəzin”-də keçiriləcəkdir. imtahanların gedişatını izləmək istəyənlər üçün giriş azaddır.

25.06.2013 saat 10:00 Xalq çalğı alətləri
27.06.2013 saat 10:00 Xalq çalğı alətləri
28.06.2013 saat 11:00 Solo oxuma (xanəndə)
01.07.2013 saat 11:00 Muğam
02.07.2013 saat 11:00 Muğam