6 iyun 2012-ci il tarixində Muğam mərkəzində İnstrumental muğam, 7,8 iyun tarixində isə muğam (xanəndə) kafedrasının tələbələrinin dövlət imtahanı keçirilir.
Arzu edənlər iştrak edə bilərlər.