Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Konservatoriyanın “Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi” elmi tədqiqat laboratoriyasında milli musiqi alətimiz olan tarın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı elmi müzakirə keçirildi. Laboratoriyanın müdiri Məmmədəli Məmmədov üzərində çalışdığı yeni tarın standart ölçülərinin təqdim edərək toplaşanlara ətraflı məlumat verdi.