ABBASQULU NƏCƏFZADƏ, sənətşünaslıq namizədi, dosent “MİLLİ MUSİQİNİN TƏDQİQİ” ELMİ-TƏDQİQAT LABORATOTİYASI

Ümummilli lider Heydər Əliyev 2000-ci il 13 iyun tarixli qərarı ilə “Azərbaycan Milli Konservatoriyası”nın təsis edilməsi haqqında xüsusi fərman vermişdir. 2001-ci il 10 avqust tarixində isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev “Azərbaycan Milli Koservatoriyasının maddi-texniki bazasının yaradılması haqqında” geniş sərəncam imzalamışdır. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının “Milli musiqinin tədqiqi” elmi-tədqiqat laboratoriyası Təhsil Naziri Misir Mərdanovun 14.03.2003-cü il […]

Ətraflı >>

Dövlət İmtahanları

6 iyun 2012-ci il tarixində Muğam mərkəzində İnstrumental muğam, 7,8 iyun tarixində isə muğam (xanəndə) kafedrasının tələbələrinin dövlət imtahanı keçirilir. Arzu edənlər iştrak edə bilərlər.

Ətraflı >>