Azərbaycan Milli Konservatoriyasının “Milli musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasının müdiri, professor Fəttah Xalıqzadənin elmi seminarı keçrildi. “Müasir musiqişünaslığın problemləri” adlı seminarda musiqiyə dair müxtəlif mövzular müzakirə olundu.