• Solo oxuma
 • İnstrumental muğam
 • Xalq çalğı alətləri
 • Ümumi fortepiano
 • “Muğam (xanəndə)” kafedrası
  Kafedra müdiri: professor, xalq artisti Arif İmran oğlu Babayev

   Azərbaycan Milli Konservatoriyası yarandığı gündən “Muğam (xanəndə)” kafedrası fəaliyyətə başlamışdır. Respublikanın xalq artisti, professor, şöhrət və istiqlal ordenli Babayev Arif İmran oğlu kafedraya rəhbərlik edir.

  “Muğam (xanəndə)” kafedrası yarandığı gündən “İxtisas” fənni üzrə xüsusi tədris proqramı tərtib edilmişdir. Proqramın müəllifi A.Babayevdir. “Muğam (xanəndə)” kafedrası “İxtisas” fənni uzrə proqram əsasında tədrisinə davam edir.

  Kafedrada tədris olunan fənlər aşağıdakılardır:

  1 Vokal ifaçılığı
  2 Xanəndə ifaçılığı
  3 İxtisas fənninin tədrisi metodikası
  4 Mahnı və romans ifaçılığı
  5 Kamera konsert oxunması
  6 İfaçılıq təcrübəsi
  7 Xüsusi pedaqoji hazırlıq
  8 Muğam üçlüyü
  9 Qaval ifaçılığ
  10 Rəqs
  11 Milli vokal ifaçılığı
  12 Solo oxumanın metodologiyası

  “Muğam (xanəndə)” kafedrasının professor və müəllim heyəti tanınmış xanəndələrdən ibarətdir. Kafedranın müəllimləri və tələbələri Azərbaycan muğam sənətini beynəlxalq aləmdə layiqincə təmsil edirlər. “Muğam (xanəndə)” kafedrası üzrə təhsil alan tələbələr 2005-ci ildən başlayaraq müsabiqələrdə iştirak edirlər. Bu tələbələrin əksəriyyəti beynəlxalq və respublika müsabiqələrinin laureatlarıdır. Milli musiqimizi və muğamlarımızı çox yüksək səviyyədə bütün dünyada təqdim edib, nailiyyətlər əldə edirlər.

  “Muğam (xanəndə)” kafedrası üzrə 21 nəfər professor-müəllim heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

  Onlardan:

  3 nəfər – xalq artisti, professor
  2 nəfər – xalq artisti, dosent
  1 nəfər – əməkdar müəllim, dosent
  2 nəfər – xalq artisti, baş müəllim
  1 nəfər – əməkdar müəllim
  2 nəfər – baş müəllim, əməkdar artist
  1 nəfər – xalq artisti,müəllim
  4 nəfər – əməkdar artist,müəllim
  1 nəfər – baş müəllim
  4 nəfər – müəllimdir

 • “İnstrumental muğam” Kafedrası

  Kafedra müdiri: Professor, sənətşünaslıq namizədi, əməkdar müəllim Mansurov Malik Məmməd oğlu

  “İnstrumental muğam” kafedrası 2004-cü ildə rektor Siyavuş Kəriminin təklifi ilə Elmi Şurada baxılmış və təsdiq olunaraq, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tədris planına daxil edilmişdir. 2004-cü ilə qədər isə “Muğam” bir fənn olaraq “Muğam-xanəndə” kafedrasının tərkibində tədris planına uyğun olaraq tədris olunurdu. Göstərilən tarixdən müstəqil kafedra olaraq fəaliyyətə başlayanda tədris planında “Muğam” və “Konsertmeyster sinifi “ kimi fənlər tədris olunurdu. Hazırda isə kafedranın tədris planına aşağıdakı fənlər daxildir.

  1 İxisas-muğam
  2 İnstrumental muğam
  3 Müşayiət sinifi
  4 Azərbaycan xalq rəqs musiqisi
  5 İnstrumental muğam ifaçılığı
  6 İnstrumental muğam ifaçılığı 3
  7 İnstrumental muğam ifaçılığı metodologiyası

  “İnstrumental muğam” kafedrası üzrə 32 nəfər professor-müəllim heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

  Onlardan:

  2 nəfər Əməkdar müəllim,professor
  4 nəfər Xalq artisti,professor
  1 nəfər Xalq artisti,dosent
  5 nəfər Əməkdar artist, dosent
  2 nəfər Əməkdar artist,baş müəllim
  3 nəfər Əməkdar artist, müəllim
  1 nəfər Sənətşünaslıq namizədi,dosent
  3 nəfər Baş müəllim
  7 nəfər Müəllimdir

 • width=“Xalq çalğı alətləri” kafedrası
  Kafedra müdiri: Dosent, Ramiz Mahmud oğlu Əzizov

   

  Hal-hazırda Azərbaycan Milli konservatoriyasında fəaliyyət göstərən səkkiz kafedradan biri də “Xalq çalğı alətləri” kafedrasıdır. Kafedrada 38 müəllim fəaliyyət göstərir. Bu müəllimlər tar, kamança, qanun və milli nəfəs alətləri üzrə not-ixtisas fənnləri ilə yanaşı kamera ansamblı, xüsusi pedaqoji hazırlıq, ixtisas fənninin tədrisi metodikası kimi fənnləri də tədris edirlər. Kafedrada aşağıdakı fənnlər tədris olunur:

  1 İxtisas – not

  2 İnstrumental- not

  3 Kamera ansamblı

  4 Xüsusi pedoqoji hazırlıq

  5 İxtisas fənninin tədris metodikası

  6 İfaçılıq təcrübəsi

  7 Pedoqoji təcrübə

  8 X.Ç.A not ifaçılığı

  9 X.Ç.A not ifaçılığının problemləri

  10 X.Ç.A not ifaçılığının tarixi

  11 X.Ç.A -nın not ifaçılığının metodologiyası

  12 Kamera əsərlərinin tərtibatı

  Kafedra üzvləri daim imtahan və konsert proqramlarının yenilənməsi üzərində çalışaraq Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının əsərlərini tar, kamança, qanun və balaban alətləri üçün işləyərək dərs vəsaitləri kimi nəşr etdirirlər.

  Bundan başqa kafedra üzvlərinin bu və ya digər mövzuda monoqrafiyaları, metodik tövsiyyələri, müxtəlif elmi jurnallarda və konfrans materiallarında çap olunmuş çoxlu sayda məqalə və tezisləri var.

  “Xalq çalğı alətləri” kafedrası üzrə 27 nəfər professor-müəllim heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

  Onlardan:

  3 nəfər əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq namizədi, professor

  2 Xalq artisti, professor

  1nəfər  Əməkdar müəllim, sənədşünaslıq namizədi, professor

  1nəfər  Əməkdar artist sənədşünaslıq namizədi, dosent

  1 nəfər Əməkdar artist, fəlsəfə doktoru, dosent

  2 nəfər Əməkdar artist, dosent

  1 nəfər  Fəlsəfə doktoru, dosent

  1nəfər  Əməkdar müəllim, dosent

  1 nəfər Sənədşünaslıq namizədi, dosent

  1 nəfər Dosetd

  2 nəfər Əməkdar müəllim, baş müəllim

  4 nəfər Baş müəllim

  1 nəfər Əməkdar artist

  1 nəfər Əməkdar müəllim

  5 nəfər müəllimdir

 •  “Ümumi fortepiano” kafedrası

  Kafedra müdiri: Dosent Abdinzadə Firuz Zeynal oğlu

  Azərbaycan Milli Konservatoriyasının “Ümumi fortepiano” kafedrası 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir. Kafedranın professor-müəllim heyəti zəngin pedaqoji təcrübəyə sahib, fənnin tədrisi metodikasının təkminləşdirilməsində xüsusi rolu olan incəsənət xadimlərindən ibarətdir.

  Bu kafedra müəllimlərinin ilkin vəzifəsi, tələbənin hazırlıq səviyyəsini düzgün müəyyənləşdirməkdən, potensial imkanlarını qabaqcadan görməkdən və müxtəlif ixtisaslı musiqiçilərin mükəmməl peşəkar fəaliyyəti üçün vacib olan piano vərdişlərinin tərbiyələndirilməsindən ibarətdir.

  Tələbələrlə aparılan işin istiqaməti, onların gələcək peşəkar fəaliyyətinin xüsusiyyətləri ilə şərtləşir. “Ümumi fortepiano” sinifi üzrə dərslər tədris və tərbiyə işinin əsas formalarından biridir. Ümumi fortepiano sinifi üzrə müəllimin üzərinə tələbənin musiqi inkişafı və onun mənəvi dünyagörüşünün formalaşdırılması kimi məsuliyyətli vəzifə düşür.

  “Ümumi fortepiano” kafedrası üzrə 18 nəfər professor-müəllim heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

   

 • Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi
 • Milli musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi
 • Xalq çalğı alətlərinin orkestrləşdirilməsi
 • İctimai elmlər
 • Milli vokal kafedrası
 • “Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrası.

  Kafedra müdiri: Professor, sənətşünaslıq namizədi, əməkdar incəsənət xadimi Akif Nüsrət oğlu Quliyev

   

  Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasında 31 fənn tədris olunur. Bütün fənnlər üzrə proqramlar yazılmış və Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Kafedra müəllimləri tərəfindən bir çox dərslik, dərs vəsaiti, metodiki tövsiyələr yazılmışdır. Kafedrada tədris olunan fənnlər aşağıdakılardır:

  1 Musiqişünaslıq

  2 Bəstəkarlıq

  3 Musiqi nəzəriyyəsi

  4 Solfecio

  5 Hormoniya

  6 Polifoniya

  7 Musiqi əsərlərinin təhlili

  8 Orkestr üslubu tarixi

  9 İxtisas fənninin tədris metodikası

  10 Xarici musiqi tarixi

  11 Rus musiqi tarixi

  12 Musiqinin müasir problemləri

  13 Musiqişünaslığın metodologiyası

  14 Milli opera sinifi

  15 Milli caz sənəti

  16 Musiqi menecmenti

  17 Art menecment

  18 Musiqi teatrının dramaturgiyası

  19 Xüsusi pedoqoji hazırlıq

  20 Musiqi tənqidi

  21 Hormoniya tarixi

  22 Müasir musiqi

  23 Aktyor sənətinin əsasları

  24 Səhnə hərəkətlərinin əsasları

  25 Milli musiqinin aktual problemləri

  26 XX əsrin musiqi tarixi və nəzəriyyəsi

  27 Musiqi kulturalogiyası

  28 Musiqinin tarixi və metodologiyası

  29 Musiqi tənqidinin əsasları

  30 Musiqi tənqidin aktual problemləri

  31 Xalq musiqi nümunələrinin təhlili

   

  “Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrası üzrə 14 nəfər professor-müəllim heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

  Onlardan:

  2 nəfər – Professor,sənətşünaslıq namizədi,Əməkdar incəsənət xadimi

  1 nəfər – Professor,fililogiya elmləri doktoru,Əməkdar incəsənət xadimi

  1 nəfər – dosent,Əməkdar incəsənət xadimi

  1 nəfər – Baş müəllim,fəlsəfə doktoru

  1 nəfər – Dosent,fəlsəfə doktoru

  4 nəfər – Dosent,sənətşünaslıq namizədi

  1 nəfər – Dosent, sənətşünaslıq doktoru

  1 nəfər – Dosent,Əməkdar incəsənət xadimi

  1 nəfər – Əməkdar incəsənət xadimi

  1 nəfər – Xalq artistidir

 • “Milli musiqinin tarix nezeriyesi” kafedrası

  Kafedra müdiri: Professor, sənətşünaslıq namizədi Fəttah Xalıq oğlu Xalıqzadə

   

  AMK-nın ixtisas sahələri arasında “Milli musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrası üzrə keçirilən fənlər də əhəmiyyətli rola sahibdir. “Azərbaycan musiqi tarixi”, “Aşıq musiqisinin nota köçürülməsi” kimi yeni fənlərin tədris olunması bəzilərinin yenidən işlənilməsi (“Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı”, “Aşıq musiqi sənəti”, “Azərbaycan muğam sənəti”, “Folklor nümunələrinin təhlili”)  təlim-tədris prosesində öz səmərəsini verəcəkdir.

  Kafedrada aşağıdakı fənnər tədris olunur:

  1 Azərbaycan Musiqi tarixi

  2 Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları

  3 Azərbaycan xalq musiqisinin yaradıcılığı

  4 Muğam

  5 Azərbaycan xalq musiqisinin nota yazılması

  6 Şərq xalq şifahi ənənəli profissional musiqisi

  7 Xüsusi pedoqoji hazırlıq

  8 Arxiv-biblioqrafiya təcrübəsi

  9 Musiqişünaslıq

  10 Türk xalqlarının musiqisi

  11 Tədris metodikası

  12 İfaçılıq sənəti tarixi

  13 Orta əsr musiqi alətləri

  14 Muğam ifaçılığının nəzəriyyəsi

  15 Muğamşünaslığın əsasları

  16 Xalq musiqi numunələrinin təhlili

  17 Elmi tədqiqat işinin metodologiyası

  18 Milli musiqinin aktual problemləri

  19 Etnoorqonologiya

  20 Mənbəşünaslıq

  21 Musiqi folklorunun nəzəriyyəsi

  22 Etnomusiqişünaslığın əsasları

  23 Türk xalqlarının mifologiyası

  24 Xanəndəlik sənətinin nəzəriyyəsi

  25 Solo oxuma (xanəndəlik sənətinin) müasir problemləri

  26 Solo oxuma (xanəndəlik sənətinin) tarixi

  Konservatoriyada folklor ekspedisiyalarının təşkilinə xüsusi diqqət yetirilir. F.Xalıqzadə, baş müəllim Mübariz Əliyev, müəllim Xanım Əliyeva, dosent Akif Quliyev və başqalarının iştirakı ilə Azərbaycanın Gəncə, Şəki, Masallı, Şəmkir bölgələrində, habelə soydaşlarımızın yaşadıqları İran və Gürcüstan ərazilərində keçirilmiş çöl-sahə işləri zamanı dəyərli materiallar əldə edilmişdir. Şifahi Azərbaycan musiqisinin keçmiş dövrlərinə və bölgələrin folklor musiqi mühitinə (Şabran, Masallı, Ordubad kimi) həsr olunmuş bakalavr və magistr işləri yerinə yetirilmiş, elmi məqalə və məruzələr hazırlanmışdır. Kafedranın təşəbbüsü ilə beynəlxalq, respublika və ali məktəb çərçivəsində elmi konfranslar kecirilmişdir.

  “Milli musiqinin tarix nezeriyesi” kafedrası üzrə 12 nəfər professor-müəllim heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

  Onlardan:

  1 nəfər – Sənətşünaslıq namizədi, professor

  1 nəfər-Sənətşünaslıq namizədi, dosent

  1 nəfər – Əməkdar incəsnət xadimi

  1 nəfər – Baş müəllim, dosent

  2 nəfər – Baş müəllimdir


 • “Xalq çalğı alətlərinin orkestrləşdirilməsi və dirijorluğu” kafedrası

  Kafedra müdiri: Dosent, Leyla Təhməz qızı Zalıyeva

  Məhz Azərbaycan Milli Konservatoriyasında 2005-ci ildə müstəqil bir fənn kimi Dirijorluq ixtisası tədris olunmağa başladı və artıq bu fənn üzrə təhsil alan tələbələr simfonik orkestr, xalq çalğı alətləri orkestri və xor haqqında hərtərəfli biliklərə yiyələnirlər. Drijorluq kafedrasında hal hazırda aşağıdakı fənnlər tədris olunur:

  1 Drijorluq

  2 Alətşünaslıq

  3 Orkestrləşdirmə

  4 Xor sinifi

  5 Sinfonik və XÇA orgestr partitura qiraəti

  6 İstisas fənnin tədris metodikası

  7 Xor və orkestrlə təcrübə işi

  8 Musiqi əsərlərinin üzdən oxunması

  9 Sinfonik orkestr alətlərinin orkestrləşdirilməsi-seçmə

  10 Pedoqoji təcrübə

  11 Oranjiman- seçmə

  12 Alətşünaslıq və sinfonik alətlərlə tanışlıq

  13 Orkestr sinfi

  14 Orkestirləşmə və köçürmə

  15 XÇA partitura oxunuşu

  16 Drijorluq sənətinin tarixi

  17 Drijorluq sənətinin tədrisi metodologiyası

  18 Drijorluq sənətinin nəzəriyyəsi

  19 Drijorluq sənətinin müasir problemleri

  20 XÇA-nın orkestrləşməsi

  21 Partitura oxunuşu -seçmə

  22 Sinfonik orkestr alətləri və orkestr-seçmə

  23 Orkestrla iş-seçmə

  24 Dissertasiya işi

  “Xalq çalğı alətlərinin orkestrləşdirilməsi və dirijorluğu” kafedrası üzrə 25 nəfər professor-müəllim heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

  Onlardan:

  3 nəfər Xalq artisti,professor

  1 nəfər Professor,əməkdar incəsənət xadimi

  2 nəfər Dosent, əməkdar incəsənət xadimi

  1 nəfər Dosent

  3 nəfər Baş müəllim

  5 nəfər müəllimdir

 • “İctimai Elmlər” kafedrası

  Kafedra müdiri: 

   

  İctimai elmlər kafedrası Milli Konservatoriya yaranan gündən fəaliyyət göstərir.

  Kafedrada aşağıdakı fənnlər tədris olunur:

  1 Azərbaycan tarixi

  2 Xarici dil

  3 Azərbaycan dili (rus)

  4 Fəlsəfə

  5 Sosialogiya

  6 Şərq poetikası

  7 Pedoqogika və musiqi psixologiyası

  8 İncəsənət tarixi

  9 İnformatika

  10 Azərbaycan ədəbiyyatı və nəzəriyyəsi

  11 Komputer texnologiyası

  12 Ali məktəb pedaqogikası

  13 Psixologiya

  14 Mülki müdafiyə

  15 Bədən tərbiyəsi

  Fənlər tədris olunarkən Konservatoriyanın profilinə uyğun problemlərə xüsusi önəm verilir. Ali musiqi məktəblərində ilk dəfə olaraq bu kafedrada Musiqi fəlsəfəsi, Musiqi psixologiyası, Musiqiçilərin idman təmrinləri, tarix boyu Azərbaycan xalq musiqiçilərinin həyat və yaradıcılığı məsələləri ədəbiyyat, dil, tarix, Etika və Estetika dərslərində əks olunmuşdur.

  “İctimai Elmlər” kafedrası üzrə 14 nəfər professor-müəllim heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

  Onlardan:

  1 nəfər-Fililogiya elmləri doktoru,professor

  1 nəfər-Fililogiya elmleri namizədi,professor

  1 nəfər-Fililogiya elmleri üzrə fəlsəfə doktoru

  1 nəfər-Pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru,baş müəllim

  1 nəfər-Əməkdar artist,baş müəllim

  3 nəfər-Baş müəllimdir

 • “Milli vokal” kafedrası

  Kafedra müdiri: Xalq artisti, professor Azər Zeynalabdin oğlu Zeynalov

   

  Milli vokal kafedrası 21 sentyabr 2016-cı ildə fəailiyyətə başlamışdır. Milli vokal kafedrası yarandığı ilk gündən aşağıdakı fənlər tədris olunmaqdadır.

  1 Milli vokal ifaçılığı

  2 Kamera konsert oxuması

  3 Mahnı romans ifaçılığı

  4 Xüsusi pedaqoji hazırlıq

  5 İfaçılıq təcrübəsi

  6 Pedaqoji təcrübə

  7 İxtisas fənninin tədris metodikası

  8 Milli vokal sənəti (Magistr)

  9 Kamera sinifi (Magistr)

  10 Milli vokal ifaçılığının metodologiyası (Magistr)

  11 Vokal sənətinin nəzəriyyəsi  (Magistr)

  12 Milli vokal ifaçılığının müasir problemləri  (Magistr)

  13 Milli vokal ifaçılığının tarixi  (Magistr)

  14 Estrada ifaçılığı

  15 Azərbaycan estrada caz musiqisinin tarixi və təhlili

  16 Caz ifaçılığının əsasları

  17 Estrada populyar və caz musiqisinin təhlili və nəzəriyyəsi

   

  “Milli vokal” kafedrası üzrə 14 nəfər professor-müəllim heyəti yuxarıda adı çəkilən fənləri tədris edirlər.

  Onlardan:

  1 nəfər – Xalq artisti, professor

  3 nəfər – Əməkdar artist, dosent

  1 nəfər – dosent

  1 nəfər – Əməkdar artist, baş müəllim

  5 nəfər – Əməkdar artist

  3 nəfər – müəllimdir