Sədr: Riad Cəbrayılov

Sədr müavini: Pərvanə Əliyeva

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Tələbə Gənclər Təşkilatı 2005-ci ildə yaradılmışdır. Tələbələrin özlərinin idarəetmə orqanı olan TGT tələbələrin hüquqlarını qorumaq, potensialını aşkarlamaq, tələbə şəbəkəsi ilə əhatəsini genişləndirmək, gələcəyinə fikirlərini yönəltmək və strategiyasını qurmağa dəstək olmaq, tələbələrin asudə vaxtını maraqlı təşkil etməkdir. Hal-hazırda Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Tələbə Gənclər Təşkilatına Riad Cəbrayılov sədrlik edir.

 

Tələbə Gənclər Təşkilatı ali təhsil müəssisələrində təhsil alan gənclərin ümumi maraqlarını və könüllülük prinsiplərini əldə rəhbər tutaraq, onların təhsil müəssisəsinin ictimai həyatında fəallığını artırmaq, hüquqlarının müdafiəsini, maraqlarını, asudə vaxtının səmərəli təşkilini, maraq və meyllərini, intellektual inkişaflarını təmin etmək, habelə qruplar və fakültələr arasında sıx əlaqələr yaratmaq məqsədi ilə təsis edilmişdir və Təşkilatın ümumi strukturu aşağıdakı kimidir:

 

  1. İdarə Heyəti
  2. Nəzarət Təftiş Komissiyası
  3. Mətbuat Departamenti
  4. İnsan Resursları Departamenti
  5. Layihələr Departamenti
  6. Elm-Təhsil Departamenti
  7. Fakultə sədrləri
  8. Klublar

Konservatoriyanın daxilində keçirilən tədbirlər, intellektual yarışlar, debat çempionatları, sərgilər, idman yarışları, teatr günləri, musiqi saatları, və s. kimi tədbirləri TGT-nin üzvləri və yeni üzv olan tələbələrin layihələri əsasında formalaşır. Maraq və ixtisas dairəsinə əsaslanan bu layihələri həyata keçirən layihənin müəllifidir. Tələbə ideyasını TGT Layihələr Departamentinə təqdim edir. Layihələr Departamenti ideyanı layihə kimi formalaşdırıb mövzuya uyğun olan departamentə ünvanlandırır. Departament rəhbəri layihəni sədr müavinlərinə ünvanlandırır. Bir neçə düzəlişlərdən sonra layihə TGT sədrinə ünvanlanır. Sədr tərəfindən təsdiqini tapan layihə start halını alır. Layihəni qəbul etmiş departament ideya müəllifi olan tələbəyə lazımi məlumat və informasiyanı çatdırır. Layihə müəllifi layihəsini həyata keçirmək üçün işçi qrupu yaradaraq öz fəaliyyətinə başlayır. Layihənin məkanı və zamanı müəyyənləşdirildikdən sonra layihə başlayır.

 

Konservatoriyadan kənarda keçirilən tədbirlərdə tələbələrin iştirakını könüllü təşkil etmək üçün keçirilən tədbirin mövzusuna marağı olan tələbələr cəlb edilir. Bu vəzifəni fakültə sədrləri və İnsan Resursları Departamenti təşkil edir. Bundan əlavə, hər fakültənin sədr və qrup nümayəndələri olur.

 

Bu sistem vasitəsi ilə Azərbaycan Milli Konservatoriyası Tələbə Gənclər Təşkilatı tələbələrin asudə vaxtının təşkilində və onların ixtisaslarının təkmilləşdirilməsində, həmçinin maraqlarının artırılmasında tələbələri düzgün şəkildə informasiyalandırmış olur.