Sədr: Riad Cəbrayılov

Sədr müavinləri: Pərvanə Əliyeva, Fərid Qaragözov

AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI TƏLƏBƏ GƏNCLƏR TƏŞKİLATI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı Rəhbərinin 2005-ci il 15 fevral tarixli 41№-li Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasında bütün ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində gənclər və tələbələrlə işin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Tələbə Gənclər Təşkilatları yaradılmışdır.

Tələbə Gənclər Təşkilatı ümumi maraqlar və könüllülük prinsipi əsasında birləşən tələbələrə ictimai həyatda daha fəal həyat tərzi bəxş edir. Təşkilat Azərbaycan Milli Konservatoriyasında 2005-ci ildə təsis edilmişdir. Hazırda təşkilatın sədri AMK-nın tələbəsi Riad Cəbrayılovdur.

Təşkilat Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına, Gənclər və İdman Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin qərar, əmr və tövsiyələrinə və təşkilatın əsasnaməsinə uyğun fəaliyyət göstərməkdədir. Təşkilatın emblemi, rəsmi məktub blankı və digə rekvizitləri vardır. Təşkilatın əsas məqsədi dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində tələbələrin və ayrı-ayrılıqda hər bir tələbənin maraqlarını təmsil və müdafiə etmək, respublikanın ictimai, mədəni, sosial, iqtisadi həyatında onların fəal iştirakını təmin etməkdir.

Təşkilatın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

– tələbələrin sosial problemlərinin həlli istiqamətində işin aparılması.
– tələbələr arasında maarifləndirmə işinin aparılması.
– tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkil edilməsi.
– tələbələrin hüquqlarının təmin edilməsi.
– respublikanın daxilində və xaricində keçirilən müsabiqələrdə,
olimpiadalarda, sərgilərdə istedadlı və yaradıcı tələbələrin inkişafının təmin edilməsi.
– tələbələr arasında narkomaniya, alkoqolizm, cinayətkarlıq, əxlaqsızlıq və digər neqativ meyillərə qarşı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi.
– tələbələrin iştirakı ilə müsabiqələrin, seminarların, festivalların, forumların, toplantıların, sərgilərin, aksiyaların, dəyirmimasaların, elmikonfransların, təlimkurslarının, kütləvi təbliğat kompaniyalarının, diskusiya klublarının, müzakirələrin, simpoziumların, görkəmli şəxslərlə görüşlərin təşkil edilməsi.