1. Beynəlxalq əlaqələr departamentinin rəhbəri:

Səlimxanov Cahangir Talıb oğlu

E-mail: jselimkhanov@gmail.com

2. Xarici tələbələrin hazırlğı şöbəsinin rəhbəri:

Məhərrəmova Jalə Akif qızı

E-mail : jale_m@inbox.ru

3. Beynəlxalq əlaqələr departamentinin mütəxəssisi:

Aslanova Ayşən Qoşqar qızı

E-mail: ayshan82@mail.ru